Interessante boeken

Leuke boeken……
Hieronder een aantal boeken die ikzelf de moeite waard vind en mij geholpen hebben om mij te verdiepen in creativiteit, theater, organisatieverandering, persoonlijke groei. Misschien ook iets voor u?

lijn

boek Creativiteit Hoe Zo

Byttebier, Igor: ‘Creativiteit Hoe? Zo? – Inzichten, inspiratie en toepassingen voor het optimaal benutten van uw eigen creativiteit en die van uw organisatie’, 2002 Lanoo NV, ISBN 90 2095 0177

Een écht doeboek: praktisch, veel voorbeelden van creatieve denktechnieken en de opbouw van een creatieve brainstorm. Nodigt uit om aan de slag te gaan met ‘de analogie natuur’ of ‘de superheld’.
Het is bovendien een fraai vormgegeven boek met inspirerende foto’s en ander materiaal.

lijn

boek Creativiteit

Chikszentmihalyi, Mihaly: ‘Creativiteit – Over flow, schepping en ontdekken’, 1999 Boom, ISBN 90 5352 3731

Een studie naar 90 gerenommeerde creatievelingen (wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers, dichters enz). Op zoek naar de geheimen van ‘de creatieve mens’. Chikszentmihalyi komt tot verrassende conclusies, zoals het gegeven dat creatieve mensen erin slagen ogenschijnlijk tegengestelde eigenschappen te integreren. Ze zijn én extravert én introvert, insider én buitenstaander, specialist én generalist.
Creativiteit komt niet zomaar aanwaaien: het ontwikkelen van een creatieve geest en houding vergt tijd, geduld, discipline, studie en volharding.

lijn

boek Als Disney de baas was

Lee, Fred: ‘Als Disney de baas was in uw ziekenhuis – 9.5 dingen die u anders zou doen’, 2009 Elsevier Gezondheidszorg Amsterdam, ISBN 978 90 352 30538

Het woord ‘klantvriendelijkheid’ schrap je voorgoed uit je vocabulaire na lezing van dit boek. Het gaat om klantloyaliteit volgens Lee: de sterke binding van de klant aan jouw bedrijf. En daar is heel wat meer voor nodig dan (klant)vriendelijkheid en een mooie brochure. Lee benut zijn ervaring bij Disney om de gezondheidszorg op een prikkelende en constructieve manier de maat te nemen. Een praktisch boek met veel aansprekende voorbeelden en een mooie voorbeeld hoe je door twee werelden bij elkaar te brengen (Disney World en de ziekenhuiswereld) tot verrassende ideeën en inzichten komt!

lijn

boek Kracht van bezieling

Schuijt, Lenette: ‘De kracht van bezieling – drijfveren van individuen en organisaties’, 1999 Scriptum, ISBN 90 5594 1476

Ietwat plechtig schrijft Schuijt ‘het verdient aanbeveling om je (..) dromen te volgen, zelfs als daar in eerste instantie geen droog brood mee te verdienen lijkt’. Een boek over onze drijfveren, verlangens, angsten, behoeften, idealen. Een boek over visie en missie, over keuzes maken, je bestemming ontdekken. Hoe te leven en werken vanuit bezieling in plaats vanuit sleur, gewoonte, (schijn)zekerheden.
Wat voor individuen geldt, geldt in hoge mate ook voor organisaties: ook zij kunnen ‘bezield’ zijn of geestelijk afgestompt, verbureaucratiseerd, geestdodend. Schuijt betoogt, ook vanuit eigen ervaring, dat bezielde organisaties zakelijk uiterst succesvol kunnen zijn en voor personeel een aantrekkelijke en uitdagende werkplek.
En…zet eens een grote bos bloemen op de kunststof vergadertafel. Die transformeert de ruimte en zorgt voor een andere (vergader)sfeer. Ziel en zakelijkheid gaan uitstekend samen…

lijn

boek The creating brain

Andreasen, Nancy C.:’The creating brain – the neuroscience of genius, Dana Press 2005, ISBN 1 932594 07 8

Je worstelt met een lastig probleem, denkt daar dagen over na maar je komt er niet uit. Dan, dagen of zelfs weken later, ineens, tijdens een wandeling dient de oplossing zich als vanzelf aan. Eureka!
Wat gebeurde er in je brein in die ogenschijnlijk stille dagen? Hoe komen creatieve oplossingen tot stand? Wat ís creativiteit eigenlijk?
De Amerikaanse hoogleraar psychiatrie Nancy Andreasen neemt je mee in een rondreis door de wondere wereld van het (creatieve) brein, met voorbeelden als Mozart, Tchaikovsky, Vincent van Gogh en Neil Simon. Ze gaat in op de relatie tussen creativiteit en krankzinnigheid. Ze beschrijft het verschil tussen ‘gewone’ creativiteit en genialiteit.
Ze toont overtuigend aan dat ons brein veel meer mogelijkheden heeft dan we denken en/of benutten. De mogelijkheden tot associëren en combineren zijn – letterlijk – oneindig. Je kunt die mogelijkheden aanboren, trainen: ‘a creativity work out’. Op den duur bereik je een ‘thinker’s high’ vergelijkbaar met een ‘runner’s high’ bij hardlopen. Hard denken dus!

lijn

boek De Prooi

Smit, Jeroen: ‘De Prooi, blinde trots breekt ABN AMRO’, Prometheus Amsterdam 2009, ISBN 9789044613124

Geschreven vóór de krediet crisis, maar met grote voorspellende kracht. Het bloedstollende verhaal van grote ego’s, streven naar macht en aanzien, het spel met miljarden. De crash tussen de ‘investment bankers’, de grote jongens van de bedrijfsovernames en miljardeninvesteringen en de ‘ouderwetse’ bankiers die de spaarcenten van de klanten beheren. De klant raakt steeds verder uit het zicht. Topmannen gaan voor hun eigen (financiële) gewin. In de hoofdrol: Rijkman Groenink. De hyperintelligente, ambitieuze, afstandelijke solist en zijn strijd om de macht.
Het is (te) gemakkelijk om je als lezer te distantiëren en de bankiers weg te zetten als graaiers met een overspannen ego. Het boek laat ook zien hoe een systeem gericht op winstmaximalisatie, een cultuur van risico’s nemen, mensen tot gedrag kunnen verleiden dat –achteraf – als verwoestend beschouwd moet worden. We plukken daar nu nog de wrange vruchten van…

lijn

boek Wat leiders drijft

Kets De Vries, Manfred F.R. : ‘Wat leiders drijft. Een klinische benadering van gedragsverandering in organisaties’, Uitgeverij Nieuwezijds 2006, ISBN 9057122332

Niets menselijks is de leider vreemd. Vanuit psychoanalytisch perspectief beschrijft Kets de Vries welke ‘disposities’ leiders en werknemers innemen in hun werkrelaties. Vroeg ingesleten patronen van hechting, angst, autonomie spelen hier een rol. Mensen met een ‘depressieve dispositie’ zijn vaak extreem kritisch en veroordelend naar anderen, beschouwen hun werk als ‘onaangenaam gezwoeg’ en hebben een cynische, negatieve grondhouding. Maar zo heb je ook de door angst gevoede mensen met een ‘controlerende dispositie’: zorgvuldigheid, uitbannen van risico’s, starheid, groot verantwoordelijkheidsgevoel een voorliefde voor details, regels, orde, organisatie, roosters en procedures. En zo heb je nog allerlei andere disposities. De meesten van ons hebben mengvormen van deze grondhoudingen.
En valt daar nog wat aan te doen? ‘Ja’, zegt Kets de Vries, maar niet door middel van een korte training of workshop. De weg naar (meer) zelfinzicht – welke behoeften, verlangens, angsten zitten achter ons gedrag verborgen? – duurt lang en is vaak pijnlijk. Kets is optimistisch: ‘een volledig leven ontstaat uit ons vermogen het beste te maken van zelfs de slechtste start’.

lijn

boek Pil

Boddé, Mike: ‘PIL. Hoe een cabaretier zijn depressie overwon’, Nijgh & Van Ditmar 2011, ISBN 978 90 388 9374 7.

Bekend van radio en TV: cabaretier en muzikant Mike Boddé. Minder bekend: hij leed jarenlang aan een allesoverheersende depressie en angststoornissen. Hij woont op een gegeven moment weer bij zijn ouders, durft de straat niet op, ziet bijna niemand meer. Van theater maken komt al helemaal niets meer. Als  Odysseus legt hij een lange weg af langs allerlei alternatieve genezers: homeopaten, de elektroacupuncturist, een handoplegger, een medium in Friesland. Allen beloven beterschap. Niets helpt. ‘Als een schim ga ik door het leven’.
Uiteindelijk zijn het antidepressiva die aanslaan en hem doen ontwaken uit zijn donkere sluimer. Voor het eerst weer naar de HEMA: dat voelt als een overwinning!
De steun van zijn ouders is ontroerend en mooi beschreven. Hoezo slechte jeugd?
Prachtig boek. Verplichte kost voor allen die beweren ‘een zware depressie’ gehad te hebben maar er nog in de verste verte niet bij in de buurt zijn geweest.

lijn

boek Pimp je afdeling

Busscher, Jeroen: ‘Pimp je afdeling: voor wie meer uit zijn afdeling wil halen’, 2007 Sdu Uitgevers BV, ISBN 978 90 5261 594 3

Boodschappen voor het management:
‘U kunt geen samenwerking eisen, u moet samenwerking zijn’.
‘Ik heb nog nooit een organogram in de hal van het bedrijf zien lopen. Te vaak is structuur een logica die zich afspeelt in de hoofden van het management en die te weinig te maken heeft met de werkelijke vakmatigheid en gedrevenheid van medewerkers’
‘Het gaat niet om de vraag van de klant maar om zijn/haar behoefte’.
Deze en andere oneliners gebruikt Busscher om de lezer ervan te doordringen dat zaken als cultuurverandering, reorganisatie, efficiëncy, samenwerking complex én tegelijkertijd eenvoudig zijn.
Belangrijk voor de sfeer, productiviteit, klantgerichtheid en creativiteit van een afdeling en team zijn: leiderschap (doe niet te veel, geef het goede voorbeeld), structuur (weinig regels, veel ruimte), taak (werk moet bezielend zijn, uitdagend) en omgeving (‘soms doet een bosje bloemen op tafel net zoveel als een praatsessie van twee dagen over het groepsgevoel’)
En nog eentje voor adviseurs en trainers: ‘je moet altijd waken voor ‘pigeon holing’: de neiging van adviseurs om het antwoord op de vraag al te kennen voordat hij gesteld is’.

lijn

boek de Strijd voorbij

Croonen, Jeannette en De Vries, Carine: ‘De strijd voorbij. Euthanasie in de psychiatrie’, Libra&Libris 2010, ISBN 978 90 74020 15 2.

Een beladen onderwerp: mensen met ernstige psychiatrische problemen die verlangen naar een waardig levenseindepsychiatrische patiënten. Een verlangen dat door vrijwel geen hulpverlener serieus genomen wordt. Immers: het is níet lichamelijk…er zijn áltijd nog behandelmogelijkheden..
De auteurs verloren allebei een kind door suïcide nadat hun kind een lange mars door allerlei instellingen en instituten af had gelegd, na bezoeken aan talloze psychiaters, na vele behandelingen en medicijnen. Jaar na jaar. Hun situatie werd alleen maar erger. De ouders konden alleen maar toezien en steunen waar dat mogelijk was. Beide kinderen maakten een einde aan hun leven. Een eenzaam en schokkend einde.
Met dit boek vragen Jeannette Croonen en Carine de Vries aandacht voor de doodswens van ernstig zieke en chronisch lijdende psychiatrische patiënten. Op een waardige manier, niet verwijtend.
Een eerbetoon aan hun kinderen Monique en Tjeerd.

lijn

boek Thomashuis

Putten, Hans van: ‘Thomashuis. Hoe zorg ook kan’, 2009 Spectrum, ISBN 987 90 491 0116 9.

Hans van Putten, pur sang ondernemer, komt in harde aanraking met de zorg als zijn vijfjarige zoontje Thomas plotseling ernstig ziek wordt en gehandicapt raakt. Hij ergert zich mateloos aan de onverschilligheid in de zorg, de duurbetaalde bestuurders, het gebrek aan creativiteit en ondernemerschap, de afhankelijkheid van regels en subsidies.
Hij ontwikkelt een bedrijfsmatig, selfsupporting, kleinschalig woonconcept: de Thomashuizen.
‘Het geld moet naar de cliënt en niet naar het management’ is zijn devies. Engiszins cynisch zegt hij over de reguliere zorg: ‘De helft van het geld wordt besteed aan overleg over wat er met de andere helft moet gebeuren’.
Het ‘in de markt zetten’ van het concept ‘Thomashuis’ gaat niet zonder slag of stoot: tegenwerking van de zorgsector, overheden, conflicten binnen het ontwikkelteam etc. Het kost van Putten veel geld en zijn huwelijk. Maar hij houdt vol, gelooft in zijn ideaal, ook al lijkt hij soms een Don Quichot.
Maar de Thomashuizen worden een succes: er zijn er inmiddels meer dan honderd! Het concept slaat ook aan in andere sectoren en in het buitenland.
Thomas zelf is inmiddels overleden, maar voor veel van zijn jonge gehandicapte medemensen is er nu een veilige, huiselijke woon- en leefplek, met optimale en liefdevolle zorg.

lijn

boek Begin met het waarom

Sinek, Simon: ‘Begin met het waarom. De gouden cirkel van het ondernemen’, Business Contact 2012, IBSN 978 90 470 0494 3.

Sinek beschrijft het verschil tussen succesvolle ondernemingen en organisaties en de voortploeterende bedrijven, in hun struggle for life. Bij de ploeteraars ligt het accent heel sterk op het hoe en wat: ‘wij produceren voor de markt en willen winst maken’, bij de succesvollen gaat het vooral om het ‘waarom’: wij willen de wereld veranderen, wij willen een bemande vlucht naar mars, wij willen dat alle informatie voor iedereen toegankelijk is. Deze organisaties en mensen zijn zich sterk bewust van waarom ze bestaan, wat hen drijft.
Met veel voorbeelden illustreert Sinek zijn visie op management, leiderschap en creativiteit.

Ook voor kleine (creatieve) ondernemers heel nuttig!

lijn
boek Het Lucifer effect

Zimbardo, Philip: ‘Het Lucifer Effect: hoe gewone mensen zich laten verleiden tot het kwaad’, 2007 Lemniscaat BV, ISBN 978 90 477 0255 9.

Indrukwekkend en tegelijkertijd schokkend boek over hoe gewone, aardige, normale mensen manipuleerbaar zijn en tot gruwelijke dingen in staat. Psycholoog Zimbardo bewees dit in de jaren 70 van de vorige eeuw met zijn roemruchte Standford Prison Experiment. Een experiment waarin in een nagemaakte gevangenis doodnormale Amerikaanse studenten de ‘rol’ speelden van cipier of gevangene. Al na een paar dagen liep het experiment uit de hand en werden de gevangenen gemarteld en vernederd door de bewakers. Het verloop van dit experiment leek akelig veel op de excessen in de Abu Ghraib gevangenis in Irak in 2003. Zimbardo analyseert minutieus hoe het zover heeft kunnen komen en ontkracht de theorie dat misstanden het gevolg zijn van individuele pathologische mensen die ‘het kwaad’ vertegenwoordigen.
Zo makkelijk komen we er niet mee weg. Zimbardo spreekt van ‘de rotte mand’ in plaats van de rotte appel. Hij toont aan dat juist mensen die zich ervan bewust zijn dat zij zelf ook manipuleerbaar zijn, het vaakst weerstand blijken te bieden tegen de verleidingen van het kwaad.

Het Lucifer Effect is geen leuk boek, maar wel een messcherp en confronterend boek.

lijn

boek Paaz

Van der Meer, Myrthe: ‘PAAZ, psychiatrische roman’, 2012, The House of Books,
ISBN: 978 90 443 3667 2.

Autobiografische roman over de ervaringen van ‘Emma’ in de psychiatrie. Ze verblijft vijf maanden in een psychiatrische kliniek, gaat door diepe dalen, sluit bondgenootschappen met medepatiënten, krijgt allerlei diagnoses, ontmoet merkwaardige psychiaters en andere behandelaars, wordt liefdevol opgevangen door verpleegkundigen en doet, stap voor stap, steeds meer (zelf)inzicht op.

Het boek is met vaart geschreven, met humor en diepgang. Bij haar ‘ontslag’ constateert ze zich na haar emotionele achtbaan eindelijk weer sterk genoeg voelt om het ‘gewone’ leven weer aan te kunnen en ze is dankbaar voor haar behandelaars, het kleine legertje therapeuten, psychologen, psychiaters en verpleegkundigen: ‘mensen die dit troosteloze gebouw tot de eerste plek hebben gemaakt waar ik me ooit echt thuis heb gevoeld’.

lijn

boek Het Lucifer effect

Covey, Stephen R. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. 1989, Business Contact, ISBN: 978 90 470 5465 1

Anders dan de titel doet vermoeden is dit geen managementboek. Het is een boek voor iedereen die zijn/haar leven boeiender, effectiever en meer dienstbaar wil maken. Het is ook geen zelfhulpboek met trucs om ‘in zes stappen’ het walhalla te bereiken. Het is een praktisch en wijs boek over hoe je je leven meer focus kunt geven, hoe je meer invloed kunt uitoefenen op jezelf en anderen, hoe je meer vanuit verbinding met je kernwaarden en overtuigingen kunt leven, hoe je prioriteiten kunt stellen. ‘Echte verandering is verandering van binnenuit’. En zo is.

Niet zo vreemd dat er alleen al in Nederland meer dan 250.000 exemplaren zijn verkocht. Dat is best veel…voor een ‘managementboek’.

lijn