Trainingen Creatief denken, anders kijken

In de sfeer van het creatief denken, kan ik het volgende voor u betekenen. Uiteraard staat uw vraag centraal. Combinaties en variaties van onderstaand aanbod is daarom altijd mogelijk.

Creatieve brainstorm
Uw organisatie (afdeling, team etc) zit met een lastig probleem. Met logisch nadenken komt u er niet (helemaal) uit. Of de oplossingen laten de harten niet echt sneller kloppen.
Dan kan het de moeite waard zijn een creatieve brainstorm te organiseren met uw probleem als vertrekpunt.

uitjekader

Voorbeeld:
een groep jongeren wil iets doen aan het negatieve imago van ‘de jeugd’. Voor de hand liggende oplossingen als postercampagnes zijn al vaker geprobeerd en krijgen weinig aandacht. Hoe zetten we ons als jongeren op een positieve manier op de kaart?
Na een middag brainstormen met toepassing van creatieve technieken werd een ruilactie bedacht waarbij jongeren één dag met volwassenen (o.a. een politieagent, wethouder, journalist) van plek ruilden. Er ontstond daardoor meer wederzijds begrip tussen de wereld van de volwassenen en de wereld van de jongeren. De actie was een doorslaand succes en kreeg veel aandacht van lokale en landelijke media.

Enkele voorbeelden:

 • brainstorm met een groep meesterslagers over verandering van het imago van het slagersvak;
 • brainstorm over een geschiedenisproject over Romeinen voor basisscholen;
 • brainstorm over hoe een griffie afdeling van een provincie het ‘stementhousiasme’ van kiezers kan verhogen;
 • brainstorm over de inrichting van zogenaamde ‘bouwspeelplaatsen’ in een grote stad;
 • brainstorm met jongeren en volwassenen over de bevordering van ‘de veilige school’.
 • Investering: in overleg met de opdrachtgever

  'Ons team heeft meer creatieve ideeën gelanceerd, dan het ooit voor mogelijk had gehouden'. (Erna Roosendaal, gemeente Arnhem)

  Eéndaagse training Creatief Denken

  ‘Ik ben  niet creatief!’ ‘Dit probleem vraagt om een onorthodoxe oplossing. Maar hoe kom ik aan zo’n oplossing?’ ‘We zeggen wel: we gaan brainstormen, maar het wordt altijd ver-gààà-de-ren’
  Herken je bovenstaande uitspraken? En wil je daar iets aan doen? Leren en ervaren dat creativiteit niet exclusief  is voorbehouden aan creatieve genieën? Dat er heel praktische manieren zijn om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen op allerlei gebied? Dat het samen bedenken en uitwerken van die oplossingen fun is, bruisend en stimulerend?
  Dan is de ééndaagse training creatief denken iets voor jou. Je leert in één dag creatieve technieken toe te passen. Je leert en ervaart hoe een creatieve brainstorm in zijn werk gaat. Je leert een slimme keuze te maken uit een heleboel ideeën. Je leert hoe je goede ideeën uitwerkt in een goed plan en hoe je dit plan het beste kunt presenteren.

  Investering: € 255,- (exclusief BTW, inclusief lunch en syllabus).
  Meer informatie:

     Eendaagse training Creatief Denken

  'Empathie op groepsniveau is een kwaliteit die ik zeer in hem waardeer'.
  (Wim Marijnissen, Marijnissen-advies)


  streepje

  Vervolgtraining Creatief Denken

  Je hebt de eendaagse training bij ons gevolgd of elders een kennismakingscursus creatief denken gedaan. En je denkt: hier wil ik mee verder! Ik zie kansen om het geleerde binnen mijn team, afdeling, organisatie, sportclub, buurt toe te passen. Er is zoveel creativiteit, maar hoe boor ik die rijke bron aan?!
  Herken je dit? Dan is de driedaagse vervolgcursus creatief denken zeker iets voor jou.
  Je leert minstens zes creatieve technieken toepassen. Je leert hoe je een creatieve brainstorm begeleidt, hoe je kunt omgaan met groepsdynamica en hoe je tempo in de brainstorm houdt. Ook leer je hoe je binnen jouw team, afdeling of organisatie creativiteit kunt stimuleren: hoe je de ambassadeur wordt van innovatie binnen jouw organisatie!

  Je medecursisten worden je maatjes, niet alleen tijdens de cursus maar vooral ook  daarna: je kunt elkaar feedback geven, je kunt als intervisiegroep fungeren (al dan niet digitaal) en je kunt participeren in elkaars brainstorms (wilde ganzen).

  Investering: € 795,- (exclusief BTW, inclusief lunches en syllabus)
  Meer informatie:

     Vervolgtraining Creatief Denken

  streepje

  Creatief Snuffelen

  Heb je behoefte aan een kort maar krachtige kennismaking met het creatief denken?
  Zodat je daarna kunt kijken of je er meer mee wilt of kunt?
  Dan is een kennismakingsworkshop iets voor jou (en je team, afdeling, bedrijf, stichting etc).

  De workshop ‘creatief snuffelen’ duurt 2 uur en is een interactieve, praktische en enthousiasmerende kennismaking. Voor minimaal 10 en maximaal 1010 deelnemers.
  Je gaat naar huis met een aangenaam bruisend gevoel in je hoofd, een informatiemapje en een korte samenvatting in de vorm van een mindmap.

  Investering: in overleg met de opdrachtgever.
  Meer informatie:

     Creatief snuffelen

  streepje

  Creatieve Combinaties

  Wil je het creatief denken combineren met andere vaardigheden, thema’s, kennisgebieden en zo twee vliegen in één klap slaan? Dat kan! De mogelijkheden om het creatief denken te combineren met andere disciplines zijn onbeperkt.

  Wat dacht je van:
  Fotograferen met Leonardo Da Vinci? Een training/workshop voor amateur- en professionele fotografen om patronen te doorbreken en je creativiteit als fotograaf een impuls te geven.
  Creatief denken en theater: met inzet van improvisatietheater leren ‘loslaten’, openstaan voor het onverwachte, meeliften met de ideeën van anderen.
  Creatief denken en teambuilding: van een ‘ja, maar’ cultuur naar een ‘ja, en’ cultuur. Gebruik maken van elkaars (onvermoede) talenten.
  En nog vele andere mogelijkheden.

  Deze trainingen worden op maat gemaakt, rekening houden met de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers.
  Meer informatie:

     Creatieve combinaties

  streepje

   


   
  Bekijk mijn online
  presentatie over
  creatief denken